PrestaShop
Płacę przez PayU

Regulamin

Regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym marki modowej Lunia Bonder. Dokonanie jakiegokolwiek zakupu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Właścicielem sklepu mieszczącego się pod adresem sklep.luniabonder.pl jest firma NeuroArt, posługującą się numerem NIP 521 166 64 83, mająca swą siedzibę przy ulicy Chorągwi Pancernej 80, 02-952 Warszawa.
Sklep zajmuje się sprzedażą unikatowych produktów za pośrednictwem Internetu.

Zasady zamawiania

Aby złożyć zamówienie musisz dokonać rejestracji oraz być zalogowanym. Nieprawidłowe wypełnienie formularza może uniemożliwić dokonanie zakupów. Produkt jest dostępny w opisanych ilościach i rozmiarach, które ty możesz wybrać. Możesz też skontaktować się z nami (poprzez formularz w zakładce Kontakt), jeśli chcesz zadać pytania na temat produktu. Po złożeniu zamówienia otrzymasz e-mail z potwierdzeniem, które jest równoznaczne z zawarciem umowy, w języku polskim.

Dostawa i wysyłka

W kolejnych krokach otrzymujesz informacje o kosztach związanych z przesyłką oraz czasem dostawy - jeśli ta forma odbioru została wybrana. Czas dostarczenia przesyłki od momentu jej nadania to do 14 dni roboczych (Polska) i do 30 dni roboczych (reszta świata).
Korzystamy z usług UPS  - zamówienia są dostarczane przesyłką kurierską.
Przesyłka na terenie Polski po otrzymaniu wpłaty - 25zł
Przesyłka na terenie Europy - 150zł
Przesyłka do pozostałych krajów - 400zł

Ważne!
Jeśli przesyłka wróci do nas z powodów niezależnych od nas, czyli np. podaniu przez kupującego nieprawidłowego lub niepełnego adresu, nieobecności odbiorcy, zmiany adresu lub innych danych, o których nadawca nie został uprzedzony nie ponosimy odpowiedzialności finansowej za zwrot, ani też nie wysyłamy paczki ponownie, bez wcześniejszego opłacenia kosztów wysyłki przez zamawiającego.

Zwroty i reklamacje

Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni liczonym od dnia wydania rzeczy.
Jeśli chcesz nam coś odesłać albo złożyć reklamację najlepiej wcześniej napisz do nas (formularz: Kontakt) - napisz jaki jest powód zwrotu lub reklamacji.
My prześlemy instrukcje co dalej robić, aby proces przebiegł jak najszybciej.

Odesłany produkt musi być w idealnym stanie, czyli być nowy i nie nosić śladów użytkowania. Do produktu musi być dołączony rachunek.

Sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową - reklamacje można składać przesyłając je na piśmie na nasz adres lub elektronicznie na adres e-mail : lunia@luniabonder.pl. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni licząc od dnia wpłynięcia reklamacji do sprzedającego.
Pamiętaj, że w przypadku indywidualnego uzgadniania właściwości towaru konsumpcyjnego domniemywa się, że jest on zgodny z umową, jeżeli odpowiada podanemu przez sprzedawcę opisowi dlatego akceptujemy zarzuty co do niewłaściwego rozmiaru lub innych cech - o ile wyniknęło to z naszego niedopatrzenia, nie zaś z błędów lub różnic odcienia na monitorze.

W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
W przypadku uwzględnienia reklamacji kupującemu przysługuje zwrotu kosztów przez niego poniesionych, w szczególności kosztów dostarczenia reklamowanej rzeczy.

Prywatność

W celu prawidłowego dokonania rejestracji musisz podać swoje dane osobowe oraz hasło. Jeśli nie pamiętasz hasła możesz poprosić o jego przypomnienie na adres e-mail. Twoje dane osobowe są przez nas przechowywane w firmowej bazie danych. Służą wyłącznie nam i nie są przez nas sprzedawane osobom trzecim.
Nasza prywatność jest niemniej ważna. Wszystkie teksty (w tym także ten regulamin), nazwy, elementy graficzne, projekt strony, logotyp, fotografie są naszą własnością i nie mogą być wykorzystywane ani przetwarzane bez naszej zgody. Zastrzegamy sobie prawo do zmian zawartości strony, treści oraz informacji zamieszczonych na stronie bez konieczności podania przyczyny.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie ma prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dane osobowe

Dokonując rejestracji w sklepie Lunia Bonder wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacja zamówień dokonywanych w sklepie Lunia Bonder. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) masz prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Żądanie usunięcia danych osobowych jest równoznaczne z usunięciem konta w naszym sklepie. Konto możesz założyć ponownie w dowolnym czasie.

Ceny i płatności

Ceny na stronie podane są w polskich złotych. Są to ceny brutto, a więc uwzględniają wszelkie składniki w tym wymagane podatki itp. Do ceny dodatkowo doliczany jest koszt przesyłki, która zależy od miejsca, do którego zamówienie ma być wysłane. Jeśli posiadasz kod zniżkowy, możesz go użyć, aby obniżyć cenę produktu.
Płatności realizowane są za pomocą systemu Płatności.pl i mogą być one realizowane e-przelewem bankowym, przelewem na konto Płatności.pl oraz kartą kredytową.

Ostateczne ustalenia i uwagi

Wszelkie inne elementy wzajemnej usługi nieopisane w tym regulaminie są regulowane prawem i prawem zwyczajowym. W razie innych sporów - nieopisanych w tym regulaminie - zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego.


Płacę przez PayU